kaibaanchonburi.com=> เกี่ยวกับเรา บูรพาชลบุรี -> หลักสูตรกลยุทธ์การตลาด รุ่น 1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


หลักสูตรกลยุทธ์การตลาด รุ่น 1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 64 คน

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาด รุ่น 1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาด รุ่น 1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รหัส : 750

ราคา : ปรึกษาฟรี .-

ประเภท : เกี่ยวกับเรา บูรพาชลบุรี

ขอขอบคุณสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Thai Real Estate Broker Association
หลักสูตร...กลยุทธ์การตลาด รุ่น 1
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

เรียนรู้ต่อยอด พัฒนา หาแนวทางกันไป
เพื่อพัฒนาอาชีพและธุรกิจของเรา

#เรียนรู้เพื่อตนเอง#เรียนรู้เพื่อบริการประชาชน
#เรียนรู้เพื่ออาชีพ#เรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดการทำงานอาชีพนายหน้า#นายหน้าอสังหาชลบุรีและภาคตะวันออก


   เมื่อวันที่ : 2021-11-04 20:16:46


สนใจติดต่อโทร : 087-799-9978 , 063-449-9949
Line ID : 0877999978